Sortierung der Tabelle wbl. Zuchtkälber 20.01.2022

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0001
Fleckvieh
116
136
enthornt     WEGA  
0002
Fleckvieh
100
130
nat. hornl     METER *TA  
0003
Fleckvieh
104
132
enthornt     ZOTTER  
0004
Fleckvieh
0
129
enthornt     DER BESTE  
0005
Fleckvieh
0
129
enthornt     DER BESTE  
0006
Fleckvieh
109
130
enthornt     WORLDCUP  
0007
Fleckvieh
91
0
enthornt      
0008
Fleckvieh
0
128
nat. hornl     MANOLO *TA  
0009
Fleckvieh
0
132
enthornt     JEDERMANN  
0010
Fleckvieh
0
129
enthornt     DER BESTE  
0011
Fleckvieh
112
130
enthornt     METER *TA  
0012
Fleckvieh
0
128
nat. hornl     MERCEDES *  
0013
Fleckvieh
0
129
enthornt     HOMBRE  
0014
Fleckvieh
103
129
      ETOSCHA *T Biobetr.
0015
Fleckvieh
101
132
nat. hornl     HERRY  
0016
Fleckvieh
106
121
nat. hornl     MAHALE  
0017
Fleckvieh
106
132
nat. hornl     VIDI  
0018
Fleckvieh
112
128
enthornt     SIDO *TA  
0019
Fleckvieh
0
128
enthornt     SEHRGUT *T  
0020
Fleckvieh
0
120
enthornt     VELIX *TA  
0021
Fleckvieh
99
125
nat. hornl     MASASI Biobetr.
0022
Fleckvieh
111
123
nat. hornl     HERANGO *T Biobetr.
0023
Fleckvieh
96
129
enthornt     HIDALGO  
0024
Fleckvieh
117
130
enthornt     SISYPHUS *  
0025
Fleckvieh
103
128
nat. hornl     MERCEDES * Biobetr.
0026
Fleckvieh
99
120
nat. hornl     VOLKSBANK Biobetr.
0027
Fleckvieh
102
127
enthornt     VELTLINER  
0028
Fleckvieh
102
127
enthornt     VELTLINER  
0029
Fleckvieh
97
122
enthornt     VIENNA  
0030
Fleckvieh
0
0
enthornt      
0031
Fleckvieh
0
126
enthornt     ERZHERZOG  
0032
Fleckvieh
107
135
enthornt     WETTINER  
0033
Fleckvieh
96
126
enthornt     MYSTERIUM  
0034
Fleckvieh
114
130
enthornt     HYPER  
0035
Fleckvieh
121
129
nat. hornl     HEX HEX Biobetr.
0036
Fleckvieh
90
118
enthornt     MOGADISCHU Biobetr.
0037
Fleckvieh
0
0
enthornt      
0038
Fleckvieh
100
129
enthornt     DER BESTE  
0039
Fleckvieh
117
0
nat. hornl      
0040
Fleckvieh
83
125
      ETZEL  
0041
Fleckvieh
97
126
enthornt     ERZHERZOG  
0042
Fleckvieh
0
128
enthornt     HANNSTAETT  
0043
Fleckvieh
101
126
enthornt     VERDIL  
0044
Fleckvieh
0
120
      VELIX *TA Biobetr.
0045
Fleckvieh
93
119
      HAINAU *TA Biobetr.
0046
Fleckvieh
102
123
enthornt     HARIBO